Specialista Home Stagingu

Trh s nemovitostmi se už v některých zemích světa bez Home Stagera neobejde. Drtivá většina nemovitostí určených k prodeji nebo pronájmu tu projde rukama zkušeného specialisty Home Stagingu.

V České republice je Home Staging teprve v plenkách. Nicméně právě díky tomu je nyní reálná vyhlídka se v tomto oboru uchytit, umožnit mu rozvoj a dát realitám šanci předvést se potenciálním zájemcům v tom nejlepším světle. Právě zvýšit atraktivitu nemovitosti určené k prodeji nebo pronájmu je cílem Home Stagingu a každého profesionálního Home Stagera.

Specialista Home Stagingu je člověk schopný podchytit atraktivitu nemovitosti, podtrhnout klady interiéru a navodit atmosféru příjemného prostoru. Jeho úkolem je v první řadě připravit nemovitost k prodeji, tedy nenabízet pohled do intimního prostoru původního majitele, ale udělat z interiéru čistě komerční produkt. Přestává být domovem, kterým dosud byl, a stává se prostorem, kde je možné vybudovat domov nový. Zásah Home Stagera do nemovitosti přitom není nijak zásadní nebo ultimativní. Stačí z interiéru odstranit osobní věci původního majitele, vymalovat, doladit a barevně sladit některé detaily, šikovně zakrýt "opotřebované" a naopak upřednostnit vše pěkné, případně přeskupit stávající nábytek. Tak, aby nemovitost dokázala hned na první pohled vzbudit dobrý dojem a odkryla veškerý svůj potenciál. A to už při svém prvním kontaktu se zájemcem - tedy na fotografiích.

Specialista Home Stagingu nepracuje jen s obytnými nemovitostmi, ale dokáže připravit také vzorové byty nebo komerční prostory. Ve všech případech tyto nemovitosti na první pohled vybočují z běžné nabídky realitního trhu. Vyniknou nad konkurencí už na fotografiích a většinou se prodají nebo pronajmou mnohem dříve, než by tomu bylo bez zásahu Home Stagera.

Specialista Home Stagingu úzce spolupracuje s realitními makléři, dokonce sám může jako realitní agent působit. V takovém případě se jedná o zcela ideální spojení. Realitnímu makléři je Home Stager schopný poskytnout řadu cenných tipů, jak nemovitost předvádět klientům.

Je ovšem zcela nutné, aby specialista Home Stagingu byl člověk vzdělaný ve svém oboru. Jedině tak je schopný skutečně proniknout do tajů Home Stagingu a stát se opravdovým profesionálem. Mělo by tedy být zcela přirozené, že služby Home Stagingu nabízí pouze člověk, který absolvoval studium v oboru a obdržel certifikát o jeho úspěšném dokončení.

Takové profesionály právě Home Staging Network sdružuje. Home Stagery, kteří náročné studium absolvovali, a jsou tedy plně oprávněni tuto činnost vykonávat. Členství v Home Staging Network je zárukou kvality.

Tento web používá cookies. Dalším jeho použitím s tímto souhlasíte.